Over ons

Stichting Rumoer is opgericht in 2009 om (jeugd)muziektheater-voorstellingen te ontwikkelen, te bevorderen en uit te voeren. In samenwerking met Amsterdam Musical produceert de stichting jaarlijks minimaal twee volledige musicalproducties.

Bestuur en directie
Het bestuur van Rumoer houdt zich bezig met het ontwikkelen van een eigen artistiek profiel, zet beleidslijnen uit en creëert randvoorwaarden voor de realisatie van de doelstellingen.

Het bestuur bestaat momenteel uit:
Judith van Laarhoven (voorzitter & subsidies)
Niko Vermeer (penningmeester)
Charlotte Zandvoort-Gerritsen (secretaris)
John Coppens (Vriendenprogramma)
Irma Wagenaar (Vrijwilligerscoordinator)
Charlotte Trommelen (PR)

Bernd Duenk is bij de oprichting van de Stichting benoemd tot zakelijk en artistiek leider. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Rumoer.

Als u in contact met ons wilt komen kunt u bellen met 06 – 55 79 86 70, of natuurlijk naar één van onze voorstellingen komen kijken!

Samenwerking Amsterdam Musical
Stichting Rumoer heeft ervoor gekozen samen te werken met Amsterdam Musical. Zij hebben reeds vele jaren ervaring met het maken van theaterproducties en het werken met amateurs. De werkwijze en ambitie past uitstekend bij die van de Stichting. Meer informatie over Amsterdam Musical kunt u hier vinden.

Advertentie